VEGA ASS composite

(Strona w pracy – Es wird gearbeitet)

 

– kompozytowe skrzydło do motolotni.