Home

VEGA to nazwa gwiazdy pierwszej wielkości,                                   a w tłumaczeniu znaczy „pikujący orzeł”.

VEGA to wspólna nazwa lotni konstruowanych i budowanych przeze mnie od 1975 roku. Na AWF we Wrocławiu w latach 1977-1981, a potem w mojej austriackiej firmie VEGA Drachenbau Pawel Wierzbowski, Micheldorf /Górna Austria, od 1982 do 1997 r.

VEGA ist der Name eines Sterns und bedeutet übersetzt „Adler in Sturzflug”.

VEGA ist ein gebräuchlicher Name für Hängegleiter, die ich seit 1975 konstruiere und baue. 1977-1981 an der Hochschule für Sport AWF in Wrocław und dann von 1982 bis 1997 in meiner österreichischen Firma VEGA Drachenbau Pawel Wierzbowski in Oberösterreich.

Witam na mojej stronie, o lotniach, o lataniu, zawodach, konstrukcjach i historii lotniarstwa w Polsce i na świecie. Mam nadzieję, że znajdziesz tu coś ciekawego dla siebie.                     … Nawet jeśli nie latasz. Bo czasem coś skrobnę nie lotniowego…

Paweł Wierzbowski, lotniarz z przeznaczenia, czasem zwany również VEGA.

Na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, wraz z moim promotorem dr. Stanisławem Maksymowiczem, utworzyliśmy pierwszą i jedyną na świecie specjalizację lotniową. Jako asystent kształciłem i uczyłem latać przyszłych trenerów lotniarstwa. Jednocześnie studiowałem i zostałem pierwszym na świecie trenerem lotniarstwa z tytułem Magistra.

„Lotnie to moje życie”, to tytuł artykułu w jednej z gazet o mnie i on chyba idealnie pasuje do tego co robiłem i robię. W Austrii mieszkam na stałe od 13 grudnia 1981. Tak, od dnia ogłoszenia Stanu Wojennego w Polsce! Udało mi się w ostatniej chwili opuścić kraj, aby uniknąć internowania i represji za moje antykomunistyczne poglądy wyrażane zawsze na głos i działalność w Solidarności.

Już po 4 latach pobytu, za osiągi sportowe i zasługi związane ze sportem lotniowym, w 1986 r. otrzymałem bezpośrednio od Prezydenta Austrii obywatelstwo austriackie i tak
stałem się pełnoprawnym obywatelem mojej drugiej ojczyzny, w której żyję obecnie.

Willkommen auf meiner Website über Drachenfliegen, Fliegen, Wettbewerbe, Konstruktionen und Geschichte des Drachenfliegens in Polen und in der Welt. Ich hoffe, Sie finden hier etwas Interessantes für sich. … auch wenn Sie nicht fliegen. Weil ich manchmal auch was anderes schreibe …
Paweł Wierzbowski, vom Schicksal ein Drachenflieger, manchmal auch VEGA genannt.      An der Universität für Leibeserziehung in Wrocław, zusammen mit meinem Betreuer, Dr. Stanisław Maksymowicz haben wir die weltweit erste und einzige Spezialisierung auf Drachenfliegen geschaffen. Als Assistent habe ich zukünftige Trainer für Drachenfliegen ausgebildet und unterrichtet. Parallel dazu studierte ich und wurde der weltweit erste Drachenflieger Trainer mit Master-Abschluss.
„Drachenfliegen ist mein Leben” ist der Titel eines Artikels in einer der Zeitungen über mich und es passt wahrscheinlich perfekt zu dem, was ich tat. Ich lebe seit dem 13. Dezember 1981 dauerhaft in Österreich. Ja, seit der Verkündung des Kriegsrechts in Polen! Es gelang mir, das Land in letzter Minute zu verlassen, um Internierung und Unterdrückung wegen meiner immer lautstark zum Ausdruck gebrachten antikommunistischen Ansichten und meiner Aktivität in der Solidarität zu vermeiden.
Bereits nach 4 Jahren Aufenthalt erhielt ich 1986 direkt vom österreichischen Bundespräsidenten die österreichische Staatsbürgerschaft für meine sportlichen Leistungen und Verdienste um den Drachenflugsport.
Ich bin ein vollwertiger Bürger meines anderen Heimatlandes geworden, in dem ich heute lebe und ich bin dankbar dafür.

Dzięki temu mogłem wystartować w reprezentacji Austrii w Mistrzostwach Europy na Węgrzech i stanąć na podium. Jestem z tego bardzo dumny, ale i zarazem trochę smutny… bo jak do tej pory jestem jedynym Polakiem, który stanął na „pudle” i zdobył medal na oficjalnych Mistrzostwach FAI. A minęło już od tego czasu ponad 30 lat!

Dank dessen konnte ich mit
Österreichs Nationalmannschaft bei der EM in Ungarn starten und stehen auf dem Podium. Darauf bin ich sehr stolz, aber auch ein bisschen traurig … denn bisher bin ich der einzige Pole, der auf dem Podium stand und bei den offiziellen FAI-Meisterschaften eine Medaille gewann. Und seitdem sind über 35 Jahre vergangen!

Kontakt:     pawelvega@gmail.com

Najlepiej czuję się w powietrzu, to mój żywioł…  już od ponad 40-tu lat !

In der Luft fühle ich mich am wohlsten, sie ist mein Element … seit über 49 Jahren!