AKTUALNE

Z lotnią to tak jak z sumieniem.

Jak nie używana, to czysta.

01.01.2017 Po utracie starej strony, ciężko mi było zebrać się w sobie, aby ją odbudować. Niestety większość artykułów przepadła, powoli postaram się stworzyć nową. Mam nadzieję, że będzie ciekawa i znajdzie takie samo zainteresowanie jak stara.

01.04.2023=======================================

Dzisiaj skończyłem 70 lat życia i 50 lat przygody z lotnią!

Tak, właśnie w moje 20 urodziny, 11.04.1973 roku Mike Harker (USA) poleciał na lotni z Zugspitze!https://www.facebook.com/100084667757973/videos/178917351639378/?idorvanity=1627320814254698

Zobaczyłem malutkie zdjęcie lotni w gazecie i moje życie potoczyło się w nowym kierunku.

Lotnie to moje życie… z wykształcenia magister trener lotniarstwa.

To 2 x 3 cm zdjęcie było podstawą do konstrukcji mojej pierwszej lotni. Założyłem, że Mike ma 180 cm wzrostu i odpowiednio z tych 8,5 mm wyliczyłem długości rur. Tak powstała moja pierwsza konstrukcja. Pokryta folią 0,01 mm, na której robiłem podskoki i sekundowe loty. Dziś brzmi to śmiesznie, ale przed 50 laty to było życiowo niebezpieczne.

I dziś jest chwila na posumowanie mojego lotniowego życia…

33 skonstruowanych modeli lotni pod wspólną nazwą VEGA. Z tego 15 produkowałem seryjnie w mojej firmie VEGA Drachenbau w Austrii. Łącznie ok. 2.000 lotni.

7 konstrukcji motolotni i UL, 2 modele uprzęży do lotni, prototyp sztywnego skrzydła do motolotni…

Konstruowanie i produkcja lotni nie pozwalała mi na zawodnicze latanie, ale trochę też mam na sumieniu. Starty w Mistrzostwach Świata i Europy w reprezentacji Polski i Austrii i medale. 2 rekordy świata w przelotach w 1986 r. Niezliczone puchary i medale mistrzostw Austrii, Polski i innych międzynarodowych zawodów. Na wesoło, wygrałem pierwszy konkurs lotów Red Bull w Wiedniu w 1992.

Ponad  5.000 godzin spędzonych na lotni w powietrzu !

Dumny jestem, że na moich lotniach VEGA 16, VEGA MX  wychowywali się tacy piloci jak: Manfred Ruhmer (pracował i latał w mojej firmie), Gerolf Heinrichs, Bracia Wolfgang i Tom Weissenberger, Peter Kummer, Ulli Blumenthal, Hans Kiefienger, Wolfgang Kothgasser i wielu innych.  A jeszcze dzisiaj wielu adeptów lotniarstwa uczy się latać na szkolnej VEGA ALFA.

Wyszkoliłem ok. 300 pilotów lotni i motolotni, jako test pilot oblatałem… ??? lotni, motolotni i konstrukcji UL.

70 lat, czas na emeryturę, starość? NIE ! Aktualnie latam na mojej 33 letniej VEGA MX w klasie 1 Sport i do jesieni 2022 Nr 1 w Europie! To trzyma mnie przy życiu. Następny cel, start w Mistrzostwach Świata Class 1 Sport 2025 w Laveno.

Lotnie to moje życie!!!

English

11.04.2023 r. Today I’m celebrating my 70th birthday and the 50-year anniversary of my adventure with hang gliding!

Yes, on my 20th birthday, April 11, 1973, Mike Harker USA) flew from Zugspitze on a Hang Glider (DE)! I saw a tiny picture of a hang glider in the newspaper and my life took a new direction.

Hang gliding is my life…  Master’s degree hang gliding trainer by education.

This 2 x 3 cm photo was the basis for the construction of my first glider. I assumed that Mike is 180 cm tall and from these 8.5 mm I calculated the length of the pipes. This is how my first design was created. Covered with 0.01 mm foil, on which I made my first few-second flights.

Today it sounds funny, but 50 years ago it was life-threatening.

And today is the moment to sum up my hang gliding life…

33 constructed models of hang gliders under the common name VEGA. Of these, 15 were mass-produced at my company VEGA Drachenbau in Austria. A total of about 2,000 hang gliders. 7 moto-hang gliders and UL, 2 models of hang glider harnesses, a prototype of a rigid wing for a moto hang glider…

Constructing and manufacturing hang gliders did not allow me to fly competitively, but I also have some on my conscience. Multiple starts and medals in the World and European Championships in the representation of Poland and Austria. 2 world records in flybys in 1986. Countless trophies and medals of the championships of Austria, Poland and other international competitions. Over 5,000 hours spent on hang gliders in the air!

I am proud that such pilots as: Manfred Ruhmer (he worked in my company), Gerolf Heinrichs, Brothers Wolfgang and Tom Weissenberger, Peter Kummer, Ulli Blumenthal, Hans Kiefienger, Wolfgang Kothgasser and many others were brought up on my VEGA hang gliders. And even today, many beginners learn to fly on the intermediate VEGA  ALFA.

I trained about 300 pilots of hang gliders and motorgliders, as a test pilot I flew … ??? hang gliders, motor hang gliders and UL structures.

70 years old, time to retire, old age? NO ! I am currently flying my 33-year-old VEGA MX in class 1 Sport and until autumn 2022 No. 1 in Europe! It keeps me alive. My next goal is starting in the 2025 world championship

Hang gliding is my life!!!

Deutsch

11.04.2023 r. Heute bin ich 70 Jahre alt geworden und 50 Jahre lang Drachenflieger !

Ja, an meinem 20. Geburtstag, dem 11. April 1973, flog Mike Harker (USA) mit Drachen von der Zugspitze!

Ich sah ein winziges Bild von einem Drachenflieger in der Zeitung und mein Leben nahm eine neue Wende.

Drachenfliegen ist mein Leben… Ausgebildeter Drachenflieger-Trainer mit Master-Abschluss.

Dieses 2 x 3 cm große Foto war die Grundlage für den Bau meines ersten Flugdrachen. Ich bin davon ausgegangen, dass Mike 180 cm groß ist und aus diesen 8,5 mm habe ich die Länge der Rohre errechnet. So entstand meine erste Drachenkonstruktion. Bespannt mit 0,01 mm Folie, auf der ich Sprünge und Sekundenflüge gemacht habe.

Heute klingt es komisch, aber vor 50 Jahren war es lebensgefährlich.

Und heute ist der Moment, um mein Leben als Drachenflieger zusammenzufassen…

33 gebaute Modelle von Hängegleitern unter dem gemeinsamen Namen VEGA. Davon wurden 15 Modelle in Serie bei meiner Firma VEGA Drachenbau in Österreich hergestellt. Insgesamt etwa 2.000 Hängegleiter.

7 Motordrachen und UL, 2 Modelle von Drachengurtzeugen, ein Prototyp eines Starrflügels für ein Trike …

Die Konstruktion und Herstellung von Hängegleitern hat es mir nicht ermöglicht, wettbewerbsfähig zu fliegen, aber ich habe auch einige auf dem Gewissen. Starts bei Welt- und Europameisterschaften in Vertretung Polens und Österreichs und Medaillen. 2 Weltrekorde im Drachenflug 1986. Unzählige Trophäen und Medaillen der Meisterschaften von Österreich und anderen internationalen Wettbewerben. Aus Spaß habe ich 1992 den ersten Red Bull Flugtag in Wien gewonnen.

Über  5.000 Stunden auf Drachen in der Luft verbracht! Ich bin stolz darauf, dass Piloten wie: Manfred Ruhmer (12-fache Welt und Europameister, er arbeitete und flog in meiner Firma ), Gerolf Heinrichs, die Brüder Wolfgang und Tom Weissenberger, Peter Kummer, Ulli Blumenthal, Hans Kiefienger, Wolfgang Kothgasser und viele andere mit meinen VEGA-Hängegleitern aufgewachsen sind. Und noch heute lernen viele Anfänger das Fliegen auf dem Intermediate VEGA ALFA.

Ich habe etwa 300 Piloten von Hängegleitern und Trike ausgebildet, als Testpilot bin ich geflogen … ??? Hängegleiter, Motordrachen und UL.

70 Jahre alt, Zeit für den Ruhestand, Alter?

NEIN ! Aktuell fliege ich meinen 33-jährigen Drachen VEGA MX in der Klasse 1 Sport (bis Herbst 2022 die Nr. 1 in Europa!) Es hält mich am Leben. Nächstes Ziel, Vorbereitungen und Start bei der Weltmeisterschaft 2025 in Laveno.

Drachenfliegen ist mein Leben!!!

06.03.2023===============================================

Wreszcie długo oczekiwana wiadomość!!! Nowy cel!

CIVL Plenary 2023 has awarded the 3rd FAI World Hang gliding Sport Class Championship to be held in Laveno-Mombello, Italy. The proposed dates of the championship are 1-14 June, 2025. The test event is planned for June 1-8, 2024.

Congratulations!

More info

https://www.fai.org/…/laveno-italy-welcomes-hg-sport…

#hanggliding #hangglider #hangglidingsportclass #drachenfliegen

10.06.2022===============================================

10.10.2020===============================================

Spring Meeting – FVG Trophy 2020 – RESCHEDULED
Travesio/Meduno, Italy 10 – 13 Sep, 2020

Odwołany Spring Meeting został przeniesiony na jesień i to z powodzeniem. Piękna pogoda dopisała!
Przyjechało nawet dużo pilotów, ale kto nie zarejestrował się wcześniej, nie mógł być na oficjalnej liście startowej z powodów administracyjnych i przepisów dotyczących Covid. Dlatego w naszej klasie masztówek Class Sport było oficjalnie tylko 7 pilotów, choć latało dwa razy więcej.
Task 1.  Pierwsza kolejka zawodów rozegrana. Słabe warunki i boczny wiatr, nie duże zadania. My w klasie Sport tylko 30,5 km. Klasa 1 zaledwie 58 km. Po problemach z trackerem, który tuż przed startem włączył sam sygnał alarmowy, albo ja go niechcący aktywowałem, wystartowałem jako ostatni. Ledwo i w ostatniej chwili wyskrobałem się na 1500 m i już był czas startu. Trzeba było walczyć o każdy metr wysokości. Powoli posuwam się do przodu w kierunku pierwszej boi. Na pierwszym punkcie zwrotnym jestem bardzo nisko, ale znowu udaje mi się wyskrobać w słabym kominie na 1500m. Jestem nad doliną. Powoli staram się wrócić do zbocza nad start, z bocznym wiatrem, bo pod wiatr nie da się. Ale wschodni wiatr zdmuchuje mnie nad dolinę. No cóż, coraz niżej i niżej. Jeszcze walczę i zdobywam 150 m wysokości nad halami jakiejś fabryki. To pozwala mi dolecieć do lądowiska dla paralotni. To by było na dziś.
Ponad 16 km daje mi dziś zwycięstwo. Słabieńko ale i nie! Bo z tym wynikiem w klasie 1 byłbym na 11 miejscu😜😁 To był dopiero drugi lot w tym roku ☹️  Jutro latamy dalej.
(DE) Die erste Runde des Wettbewerbs wurde ausgetragen. Schlechte Bedingungen und Seitenwind, keine große Aufgabe. Wir haben nur 30,5 km in der Sportklasse. Klasse 1 nur 58 km. Nach Problemen mit dem Tracker, der kurz vor dem Start das Alarmsignal aktivierte, war ich der letzte, der startete. Ich hatte mich kaum bis auf 1500 m gekratzt und es war Zeit zu starten. Kämpfe um jeden Meter Höhe. Am ersten Wendepunkt schaffe ich es wieder in einem schwachen Steigen auf 1500m. Ich versuche langsam, zum Start zurückzukehren, aber der Ostwind bläst mich über das Tal. Nun, ich klettere immer noch 150 Meter über die Fabrikhallen und erreiche den Landeplatz für Gleitschirme. Das wäre für heute.
Über 16 km gibt mir heute den Sieg. Schwach, aber auch nicht! Denn mit diesem Ergebnis in Klasse 1 wäre ich auf dem 11. Platz.  Wir fliegen morgen weiter.

01.12.2020===============================================

Hang Gliding Italian Open 2020 Sigillo, Italy 04 – 08 Aug, 2020 Mt. Cucco

Niestety z powodu złej pogody zawody nie zostały rozegrane. Nawet najstarsi lotniarze nie pamiętają takiej sytuacji, żeby przez tydzień nie można było rozegrać choć jednej kolejki lotów. Zbyt silny i do tego z północy wiatr przewiał nas dosłownie. Szkoda, z Polski przyjechali Mikołaj i Zbychu. Mieliśmy czas na zwiedzanie okolic i kąpiel.

(DE) Der Wettbewerb fand wegen schlechten Wetters nicht statt. Selbst die ältesten Drachenflieger erinnern sich nicht an eine Situation, in der mindestens eine Flugrunde eine Woche lang nicht geflogen werden konnte. Zu stark und der Wind aus dem Norden hat uns buchstäblich umgehauen. Schade, weil Mikołaj und Zbychu aus Polen kamen. Wir hatten Zeit, die Gegend zu erkunden und baden gehen.

Masyw Mt. Cucco

Zbychu i Mikołaj

Na lądowisku

30.10.2020===============================================

VEGA XC-CUP 2020

z powodu „pandemii” covid, w tym roku nie będzie rozegrany. Mam nadzieję, że w przyszłym roku wrócimy do normalności, czego wszystkim życzę!

20.10.2020===============================================

Następna smutna wiadomość. Odszedł od nas Józef Gigoń. Także lotniarz z krwi i kości, jeden z pionierów polskiego lotniarstwa. Trudno tu wymienić jego wszystkie wyczyny, którymi zasłynął. Rywalizowaliśmy sportowo w tym pionierskim czasie. Jakiś czas spędził u mnie latając i pracując w Austrii. 

Leć Józek, leć… do nieba!
Wyrazy współczucia dla najbliższych.

10.10.2020===============================================

Z ogromnym smutkiem i niedowierzaniem przyjąłem wiadomość, że niespodziewanie odszedł od nas Jacek Juskowiak. Lotniarz z krwi i kości. Człowiek oddany do końca pasji lotniarstwa. Jacek był duszą i organizatorem centrum lotniowego w Lesznie. Trzy razy zdobywał Puchar VEGA XC-CUP. Kolega i przyjaciel, którego będzie mi brakować na lotniowym niebie. Leć Jacku, leć… do nieba!
Wyrazy współczucia dla najbliższych.

27.06.2020===============================================

Zastanawiałem się, czy napisać o tym zdarzeniu. Myślę, że chyba lepiej jak sam opowiem, a nie dowiecie się o tym z jakichś plotek.

Ich habe mich gefragt, ob ich über dieses Ereignis schreiben soll. Ich denke, es ist besser, wenn ich selber erzäle und du es nicht aus Gerüchten herausfindest. Auf Detsch unten.

Zniszczona motolotnia

Przeżyłem

Sobota wieczór, idealne warunki do latania motolotnią. Wysokość 200 metrów. Lecimy sprzętem kolegi. W kierunku zachodzącego słońca, które pokazuję pasażerce.

Nagły huk jak wystrzał armatni przerywa brutalnie tę idyllę. Silnik zamilkł. Lotnia hamuje brutalnie i zwala się przez lewe skrzydło w korkociąg. Trapez uderza mnie w brzuch, spadamy niemal pionowo. Ziemia z piekielną prędkością zbliża się.

Przez głowę przelatują absurdalne myśli… „ale przecież syn Artur przyjedzie w poniedziałek”! To jest chyba impulsem do rozpoczęcia walki o życie! I jakbym widział już cieszącego się diabła, któremu krzyczę w myślach: „Nie, dzisiaj mnie nie dostaniesz”! Łapię prawym ramieniem za róg sterownicy, obejmuję ją i ciągnę w lewo. Opór nie do pokonania… jakąś nadludzką siłą ciągnę dalej. Prawą nogą zapieram się chyba o owiewkę. Lewe skrzydło, które widziałem już pode mną zaczyna się podnosić. Jeszcze mocniej, podnosi się i spadamy w miarę prosto. Gdzie przyziemić!? To pytanie było bez sensu. Nie lecieliśmy tylko spadaliśmy niemal pionowo z niewielką prędkością postępową. Staram się trafić w ślady traktora w zbożu.

Chcę wypchnąć sterownicę, ale to nie możliwe… uderzenie o ziemię przychodzi tak szybko… jakby w zwolnionym tempie motolotnia wali się na dziób i na prawą stronę. Prawie wyrywa mnie z fotela, ale pasy trzymają! Zboże tłucze mi po twarzy.

Zalega cisza… Krzyczę do tyłu: „żyjesz”!? Słyszę: „Tak, nic mi nie jest”! …uciekaj! Pasażerka bardzo szybko wyskakuje z fotela, teraz ja. Odpinam pasy, ale prawa noga nie daje się wyciągnąć! Obiema rękami szarpię ją i udaje się. Czuję zapach benzyny. Odchodzę kilka kroków od wraku motolotni. Prawa ręka trochę poszarpana przez linki, ale nic nie czuję. Chyba adrenalina.

Widzę, że w silniku brakuje dwóch łopat śmigła! Więc wszystko jasne. Po prostu odleciały sobie rozrywając i kompletnie deformując pokrycie lewego skrzydła. Po kilkunastu minutach przybiegają koledzy. Patrzą z niedowierzaniem na szczątki motolotni i na nas… całych. Nadjeżdżają auta.

Żyję!!! Tak, bo w poniedziałek przyjeżdża mój syn Artur na wakacje i nie pora umierać!

Zmuszają mnie, abym pojechał do szpitala. Wszystkie kości całe, będą tylko siniaki. Po godzinie wracam i idziemy na piwo. Oj dobre było. A uśmiech nie schodził mi z ust.

I przypomniał mi się ten kawał, jak zajączek próbował latać. Walnął o ziemię i leży martwy szczerząc zęby. A na to miś: „Ty zając, ty się nie śmiej, bo żeś zdrowo o glebę przypier…”!

PS. 4-łopatowe śmigło było samoróbką!

A te najdłuższe 15 sekund mojego życia pozwoliły wyliczyć, że prędkość pionowa spadania przekroczyła 50 km/h! A przeżyliśmy dzięki ustabilizowaniu kierunku i kołom, które dały parometrowy poślizg po uderzeniu w ziemię. Parę dni potem oglądałem z góry miejsce przyziemienia w zbożu. Dobieg po tym „lądowaniu” miał chyba z 5-6 metrów! 

Deutsch.

Samstagabend, ideale Bedingungen für das Fliegen mit Trike (Motordrachen). Wir fliegen 200 Meter hoch mit die Maschine eines Freundes. Der untergehenden Sonne entgegen, die ich dem Passagier zeige. Ein plötzlicher Knall wie ein Kanonenschuss unterbricht diese Idylle heftig. Der Motor verstummte. Der Hängegleiter bremst heftig und kippt über den linken Flügel steil nach unten. Trapez trifft meinen Bauch, wir fallen fast senkrecht. Die Erde nähert sich mit höllischer Geschwindigkeit. Absurde Gedanken gehen mir durch den Kopf … „aber mein Sohn Arthur wird am Montag kommen”! Dies ist wahrscheinlich ein Impuls, um den Kampf ums Leben zu beginnen! Und als hätte ich schon einen glücklichen Teufel gesehen, den ich in meinen Gedanken schreie: „Nein, du wirst mich heute nicht kriegen”! Ich greife mit meinem rechten Arm nach der Trapezecke, halte sie und ziehe sie nach links. Ich kann den Widerstand nicht schlagen … Ich ziehe mit übermenschlicher Kraft an. Der linke Flügel, den ich unter mir schon sah, beginnt sich zu erheben. Noch fester, langsam kommt nach oben, richtet sich. Wo aufsetzen? Diese Frage ergab keinen Sinn. Wir flogen nicht, wir fielen fast senkrecht mit niedriger progressiver Geschwindigkeit. Ich versuche, in die Spur eines Traktors zu treffen. Ich möchte die Trapez rausdrucken, aber es ist nicht möglich … der Aufprall auf den Boden kommt so schnell … als ob der Drachen in Zeitlupe zum Bug und nach rechts kollabiert. Es zieht mich fast vom Sitz, aber die Gurte halten! Getreide schlägt mein Gesicht.

Auf ein mal herrscht Stille … Ich schreie zurück: „Du lebst” !? Ich höre: „Ja, mir geht es gut!” …weglaufen! Der Passagier springt sehr schnell vom Sitz, jetzt ich. Ich löse die Sicherheitsgurte, aber mein rechtes Bein sitzt fest! Mit beiden Händen ziehe ich an ihr und habe Erfolg. Ich rieche Benzin. Ich gehe ein paar Schritte vom Drachen weg. Die rechte Hand ist ein wenig verletzt, aber ich fühle nichts. Ich denke Adrenalin.

Ich sehe, dass dem Motor zwei Propellerblätter fehlen! Also ist alles klar. Sie flogen einfach weg und zerrissen und verformten die linke Flügel vollständig. Nach einigen Minuten treffen Kollegen ein. Sie schauen ungläubig auf die Überreste des Motordrachen und uns … ganz. Autos kommen.

Ich lebe!!! Ja, weil mein Sohn Artur am Montag kommt aus Irland und es nicht die Zeit ist zu sterben!

Sie zwingen mich, ins Krankenhaus zu fahren. Alle Knochen sind ok, nur die blauen Flecken kommen später. Nach einer Stunde komme ich zurück und gehen wir Bier trinken. Oh, es war gut.

PS. Der 4-Blatt-Propeller war selbst gemacht!

Und diese längsten 15 Sekunden meines Lebens erlaubten es zu berechnen, dass die vertikale Fallgeschwindigkeit 50 km/h überstieg! Und wir haben dank der Stabilisierung der Fallrichtung und der Räder überlebt, die nach dem Aufprall auf den Boden einen meterlangen Rutsch gaben. Ein paar Tage später beobachtete ich aus der Luft den Ort der Landung im Getreide. Der Landespur nach dieser „Landung” betrug nur 5-6 Meter!

13.03.2020================================================

Aufgrund der Bedrohung durch das Coronavirus haben die Organisatoren der Weltmeisterschaften für Drachenflieger der Klasse 1 für Frauen, 2, 5 und Sport in Übereinstimmung mit CIVL und FAI die Veranstaltung vom 19.4 bis zum 1.5. in Groveland, USA, ausgesetzt.
Am wahrscheinlichsten ist eine Verschiebung um ein Jahr. Die Veranstaltung würde dann im April 2021 stattfinden.

Ze względu na zagrożenie wirusem Corona organizatorzy Mistrzostw Świata w Lotniarstwie 1 klasy kobiet, 2, 5 i klasy Sport zgodnie z CIVL i FAI odwołali zawody od 19,4 do 1,5. w Groveland, USA.
Najbardziej prawdopodobne jest przesunięcie o rok, na kwiecień 2021 r.

Wilotree Park
​Groveland, Florida

Kalendarz zawodów lotniowych

WM 2020 Floryda

2020-world-championships/info/details

Kumple starają się mi pomóc spełnić moje marzenia o tytule Mistrza Świata!

„Pawel Wierzbowski ist Österreichs bester und einziger Vertreter in dieser Klasse. Trotz seines Alters von 67 Jahren konkurriert er effektiv mit jungen Piloten. 2018/19 stand 6 Mal für 6 Starts auf dem Podium in internationalen Wettbewerben. Laveno -1 Platz, Mt. Cucco -2, 3 Platz, Meduno -2 Platz…

Aufgrund des großen Interesses an der Bereitschaft, Pawels Teilnahme an der Florida Weltmeisterschaft im Drachenfliegen zu unterstützen, wurde ein Konto eingerichtet.Die hier gesammelten Mittel werden zur Deckung der Reise, Aufenthalts, Trainingsflüge, Transport und Startkosten verwendet.

Gemeinsam können wir viel tun und unseren fliegender „Dinosaurier” schicken, um den Himmel Amerikas zu erobern!

Konto: WM 2020 Pawel
IBAN: AT20 3227 5001 0031 0995
BIC: RLNWATW1275

17.01.2020================================================

Drachenfliegen WM der Sportklasse rückt näher. Ich fliege als Vertreter von Österreich. Leider sehen die Startgebühren und die Finanzierung für den „Dinosaurier” schlecht aus.
Ist es nicht Diskriminierung … die Ergebnisse auf Papier ohne ein bestimmtes Alter sind klar. Und was kann ich tun, dass die Geburtsurkunde 66 Anzeigt!?
Vielleicht „fängt” ein Fernsehsender oder eine Zeitung das Thema eines alten Mannes auf dem Weg zum Weltmeistertitel  Vielleicht die letzte solche Chance in meinem Leben?
Der Drachentransport nach Florida sieht am schlimmsten aus. … 1800 Euro!
Ich bin guten Mutes und trainiere, obwohl die Schulterverletzung ist wieder da. Macht nichts, ich bin mit diese Verletzung letzte Saison geflogen. Ich habe bereits einen Campingplatz für ein Zelt gebucht. Dort ist heiß im April.


Coraz bliżej do Mistrzostw Świata w lotniarstwie w klasie Sport. Startuję jako reprezentant Austrii. Niestety opłaty startowe i dofinansowanie dla „dinozaura” wyglądają kiepsko.
Czy to nie dyskryminacja… wyniki na papierze bez uwidocznionego wieku są jednoznaczne. A cóż ja poradzę, że metryka pokazuje 66 !?
Może jakaś stacja TV albo gazeta „podłapie” temat staruszka na drodze do tytułu mistrza świata   Może ostatnia taka szansa w moim życiu?
Najgorzej wygląda transport lotni na Florydę. … 1800 Euro!
Jestem dobrej myśli i trenuję, choć kontuzja ramienia odnowiła się. Nic to, przecież ubiegły sezon latałem z tą kontuzją. Miejsce na campingu pod namiot już zarezerwowałem. Tam w kwietniu są upały.

18.08.2019================================================

Italian Open 2019 – Mt. Cucco – HG Pre-Europeans
Italy 10 – 18 Aug, 2019 FAI 2

Podium Mt. Cucco 2019

# Id Name Nat Glider T 1 T 2 T 3 T 4 Total
1 127 JEAN-DANIEL KUGLER M SUI Bautek Fizz 759 898 952 3487
2 161 WIERZBOWSKI PAWEL M AUT Bautek FIZZ SE 848 398 872 633 2751
3 120 FABIO CARESI M ITA Icaro MastR 646 525 674 269 2114
4 137 LUCA BELLI M ITA Icaro MastR 440 154 409 608 1611
5 104 ANDREA FUSI M ITA Icaro Orbiter 163 166 494 675 1498
6 113 DARIO AMATO M ITA Icaro Orbiter 163 127 414 169 873
7 145 NIKOLAI KOTOV M RUS Discus C14 143 171 135 418 867
8 122 FEDERICO ROMANI M ITA Icaro mastR 163 136 171 169 639

22.06.2019================================================

Dutch Open Hanggliding 2019

Kandel (De) 15 – 22 Jun 2019 Flex wing FAI1 Sport

Podium Sport Class

02.06.2019================================================

XXXII TROFEO VALERIO ALBRIZIO – CLASS SPORT
2019-05-31 to 2019-06-03, FAI Category 2 event

Bautek info: 1-platz-mit-dem-fizz-se

OVERALL SPORT

Laveno 2019 Sport Class

# Id Name Nat Glider T 2 T 3 Total
1 11 PAWEL WIERZBOWSKI M AUT BAUTEK FIZZ SE 793 815 977 2585
2 155 LUCA BELLI M ITA ICARO 2000 MASTR 740 882 934 2556
3 94 JEAN-DANIEL KUGLER M SUI BAUTEK FIZZ 704 1000 811 2515
4 1201 SERGIO CONTE M ITA ICARO MASTR 723 623 723 2069
5 1234 ANDREA FUSI M ITA ICAROORBITER 721 667 269 1657
6 1551 SERGE MAINENTE M FRA WILLS WING 719 566 125 1410
7 1974 FRANCISCO MUNOZ GARCIA M SUI ICAROORBITER 266 647 486 1399
8 696 NIC SWISS M SUI WW S2-155 732 297 287 1316
9 81 DARIO AMATO M ITA ICAROORBITER 173 378 443 994
10 99 ELVIO DEMATTIO M ITA ICARO MASTR 221 195 125 541

Z Manfredem Ruhmer

Z Alex Ploner

13.10.2018================================================

13.10.2018 na Ranie odbyło się szkolenie poświęcone taktykom bezpiecznego lądowania. Wykłady prowadzili lotniowy Mistrz Świata Petr Beneš oraz czołowi piloci lotniowi z Czech. W zajęciach gościnnie uczestniczyli uczniowie i piloci Szkoły Sportów Lotniczych Fly Adventure. Spotkanie zostało zakończone zawodami na celność lądowania. Miło nam poinformować, że piloci naszej szkoły zajęli następujące miejsca:
Monika Siatkowska – V miejsce, Wojtek Stączek – II miejsce (tekst i fotos Fly Adventure)

Ku mojej uciesze na zdjęciach, wśród wielu innych, znalazłem „moją” lotnię Vega 16. Jak widać w świetnym stanie. W powietrzu nie widać, że już ma ponad 30 lat. 

Vega 16 na Ranie 13.10.2018

Vega 16 lata na Ranie 2018

Rana 2018

Góra Rana 2018

Ta mała górka w Czechach pozwala na świetne latanie. Latałem tam w 1976 roku i chętnie znowu odwiedzę to miejsce.

14.08.2018================================================

Monte Cucco International Trophy 2018

Class Sport  2018-08-10 to 2018-08-16

Niestety w pierwszej konkurencji mój Compeo albo ja daliśmy „plamę”. Po prostu po starcie nie zaczął zapisywać trasy i nie pokazywał trasy. Leciałem na nos i zygzakiem, aby zaliczyć punkty zwrotne i na wszelki wypadek o parę kilometrów dalej. Gdy doleciałem do mety, nagle włączył się. Byłem pierwszy na mecie i dosyć wysoko, aby znowu po raz drugi polecieć tę samą trasę. Zrobiłem ją i sumie przeleciałem dwa razy tyle, co inni, prawie 100 km. Więc 5-te miejsce tego dnia było ok. Ale straty duże. Drugą konkurencję poleciałem już na luzie. Trochę pozwiedzałem okolice, bo było wiadomo, że więcej już nie polatamy i nie odrobię strat. Burze i za silny wiatr. Byłem na mecie trzeci. Razem trzecie miejsce. Najbardziej mi szkoda olbrzymiej szynki, którą dostał zwycięzca. Na przyszły rok będzie moja! 🙂

Więcej o zawodach na stronie: Historia – zawody – Mt. Cucco 2018

Szynka ważyła chyba z 10 kg

Wyniki Mt. Cucco 2018

Bautek FIZZ SE prezentuje się i lata świetnie!

13.06.2018================================================

Info:     Austrian Loser Open 2018
z powodu złej pogody przesunięte na  22 – 24. 06.

Die Austrian Loser Open 2018
sind auf den 22.Juni bis 24.Juni verschoben.

01.05.2018================================================

Podziękowania dla firmy Bautek za piękną robotę. Lotnia FIZZ SE lata pięknie! Po krótkim locie zapoznawczym zaraz ruszyłem do boju. Task 1 – wygrałem!  Task 2 – wygrałem!  Task 3: niestety w trzecim deszcz sprowadził mnie brutalnie na ziemię. Z 1000 metrów przeleciałem zaledwie 1,5 km  4 miejsce. Task 4: chciałem za szybko zaliczyć pierwszy punkt zwrotny i straciłem 10 minut na mecie. 2 miejsce. Task 5 został odwołany ze względu na za silny wiatr i zostało mi 2 miejsce. Kolega Tom, też na FIZZ SE, był trzeci.

Danke Bautek, gut gemacht! Echte „Kampfmaschine” – FIZZ SE  Kurz eingeflogen und danach gleich 1 Durchgang Spring Meeting in Meduno. Gewonnen! Dann zweite…gewonnen!  Leider brachte mich der Regen in der dritten Task (zu schnell) zu Boden. Aus 1000 meter nur 1,5 km weit gekommen, Rang 4  In Task 4 wollte zu schnell zu Wendepunkt und habe in Ziel ca. 10 minuten verloren. Rang 2. Task 5 wegen zu starken Wind abgebrochen und ist nur 2-te Rang geblieben. Tom war Dritter, also zwei FIZZ SE auf dem Podium!

Pucharek od Burmistrza Meduno

Z Tomem na podium

Więcej będzie w dziale – Mehr hier: Historia – Zawody (Spring Meeting – Friuli Venezia Giulia Trophy 2018

19.04.2018================================================

Seit gestern bin ich Pilot Fa. Bautek und fliege FIZZ SE in Klasse FAI 1 Sport. 

FIZZ SE

Właśnie podpisałem umowę i będę latał zawodniczo jako pilot fabryczny firmy Bautek na najnowszej lotni FIZZ SE w klasie FAI 1 Sport. 25.04. startuję w

Meduno – Travesio, Italy

01.01.2018================================================

Wyścig z czasem trwa! 2 tygodnie przed końcem roku właściciel domu, który wynajmuje, poinformował mnie, że wypowiada umowę i do 1 stycznia mam opuścić mieszkanie! Sądownie przedłużono mi termin do 1 maja. Mam stary dom, który spłacam na raty i teraz muszę doprowadzić go do stanu używalności. Niestety jego stan okazał się być katastrofalny. A mam tylko 2 ręce i do 1 maja nie zdążę! Od stycznia codziennie po 10-12 godzin remontuję go. Artek ma szkołę, ale czasem trochę pomaga. Wybaczcie więc, że zaniedbuję moją stronę. Sorry! 🙂 Ale za to będziemy mieli własny dom !!!

Das Rennen mit der Zeit!   2 Wochen vor Jahresende hat mich mein Hausvermitter einfach rausgeschmissen. Bis 1 Januar soll ich weg sein! Und gleich Räumungsklage. Ohne jeglichen Grund. Also muss ich bis 1 Mai Haus verlassen. Habe sehr alte Haus auf Raten gekauft und jetzt schon vierte Monat bin ich am werken. 10-12 Stunden pro Tag, ohne Pause. Leider, habe nur 2 Hände und bin ich sicher, bis 1 Mai nicht zu schaffen. Artur hat Schule, aber hilft mir bischen. Also sorry, wenn meine Seite nicht ganz aktuell ist. 🙂 Aber dafür kriegen wir unser eigenes Zuhause !!!

i tak codziennie     –    und soo jeden Tag

Jak ktoś chce więcej wiedzieć /Wenn jemand will mehr erfahren :  projekt: Unser eigenes Zuhause

20.12.2017================================================

Wszystkim życzę spokojnych i wesołych
Świat Bożego Narodzenia
oraz
Do Siego Roku 2018 !!!

14.07.2017================================================

Zawody w Kruszewo w Macedonii dobiegły końca. Startujący w barwach Polski Mikołaj i Michał zajeli 8 i 17 miejsca. 5 konkurencji rozegrano w dobrych warunkach i przy upalnej pogodzie. Mikołaj cały czas walczył o czołowe pozycje, a Michał w swoim zawodniczym debiucie też pokazał klasę. Gratulacje!

Mikołaj

2017 Krusevo Open & PreEU

2017-07-09 to 2017-07-15  Total results

Task Date Distance Day Quality
T1 Task 2 2017-07-11 13:30  96.0 km 91%
T2 Task 3 (for Ferenc) 2017-07-12 14:40  70.4 km 48%
T3 Task 4 2017-07-13 12:30  95.6 km 100%
T4 task 5 2017-07-14 13:00  80.1 km 100%
# Name Nat Glider T 1 T 2 T 3 T 4 Total
1 Balazs Ujhelyi M HUN Moyes Litespeed 779 483 996 915 3173
2 Anton Struganov M RUS Moyes Litespeed 910 316 956 918 3100
3 Laszlo Okros M HUN Moyes Litespeed 743 185 920 894 2742
4 Christian Preininger M AUT Moyes Litespeed 733 0 950 809 2492
5 Damien Zahn M SUI Moyes Litespeed 254 246 896 741 2137
6 Kamil Demirkan M TUR Aeros Combat 09 534 186 583 681 1984
7 Nikola Barakovski M MKD Aeros Combat 641 0 532 763 1936
8 Mikolaj Przezdziak M POL Aeros Combat L 555 183 561 617 1916
9 Matjaz Klemencic M SLO Moyes Litespeed 119 0 947 820 1886
10 Janez Grm M SLO Aeros gt 13.2 564 0 704 375 1643
11 Dimitrio Ioannidis M GRE Wills Wing T2C 214 297 538 569 1618
12 Alexander Sigl M AUT WW T2c 144 298 188 442 655 1583
13 Jaroslav Sojka M SVK Moyes Litespeed 125 210 678 530 1543
14 Ivan Plucinsky M SVK Icaro Z9 119 32 775 540 1466
15 Peter Kejzar M SLO Aeros Combat gt 224 0 376 863 1463
16 Christian Tiefenbacher M AUT Moyes Litespeed 224 0 368 865 1457
17 Michal Olszewski M POL Quasar R315C 445 0 560 385 1390
18 Walentin Teraud M RUS Aeros Discus 516 0 472 376 1364
19 Muhammet Oner M TUR Aeros Combat 136 184 181 802 1303
20 Attila Kis M HUN Aeros Combat 238 184 493 384 1299
21 Alain Woeffray M SUI Wills Wing T2C 181 233 410 442 1266
22 Taso Iliakis M GRE Wills Wing T2c 453 192 200 352 1197
23 Anton Bondarenko M RUS Moyes litespeed 448 131 453 94 1126
24 Ivan Brovc M SLO Moyes Litespeed 444 0 439 120 1003
25 Canberg Ozveren M TUR AEROS Combat 520 0 276 180 976

14.06.2017================================================

the „Austrian Open 2017” is canceled
the weather forecast for Thursday seems to be flyable
but on Friday and Saturday there will be too much wind from the west
and Sunday also west wind – taka wiadomość to już prawie „normalka”.

Zawody odwołane, a ja nawet zadowolony, bo z powodu kontuzji lewej ręki i tak nie mógłbym wystartować. Chciałem popływać w rzece i na śliskim kamieniu wywinąłem takiego orła, że ledwo wstałem.

29.05.2017================================================

Trochę zwariowany był ten start w Styrian Open.

MX-a pierwszy raz rozpakowałem na starcie, ale wszystko było ok.
Pierwszy lot w sezonie i przesiadka z Atosa. Podobno to samobójstwo… Ale jakoś sobie poradziłem. Nawet bez VG, cały czas na luźnym, bo się pokrowiec na kilu w rolki wkręcił. W czasie lotu śmiałem się, że takie ciężkie w sterowaniu lotnie budowałem.
Po pierwszej kolejce prowadziłem.
W sobotę na starcie słońce przypaliło mi łysinę i dostałem udaru słonecznego.
W niedzielę okropny ból głowy nie pozwolił mi na dłuższy lot.
Poddałem się po godzinie i z ponad 2000 m zszedłem do lądowania.
Szkoda, ale 2 miejsce też jest ok. Wielu pilotów nie wystartowało w ogóle, bo lądowisko jest bardzo niebezpieczne przy mocnej termice.
Nawet najlepsi odczuli to dotkliwie na własnej skórze.
Jeden z węgierskich pilotów staranował drzewo i skasował Aerosa. Sam wyszedł cało z opresji. Jak zmontuję film, to będzie co oglądać.
Sensacyjnie latała Sasha. Zajęła 3 miejsce tuż za Thomasem Weissenbergerem.
A Tom już dzisiaj (poniedziałek) poleciał ze Stoderzinken do Innsbrucka i z powrotem! 370 km w 9 godzin! Tom 370 km lot
Napisał, że zabrakło czasu na brakujące 30 km do 400-tu.
Jak on to robi? Ja dziś ledwo się ruszam.

A już wiem… staruszkowie tak mają!

FAI 1 Sport – Pawel Wierzbowski, Philipp Jagusch, Walter Riedl

FAI 1- Thomas Weissenberger, Robert Reisinger, Sasha Serebrennikova

Klasse FAI 5-
Richard Herzog, Herbert Novak, Alexander Höll

Robert Reisinger 1 m. FAI 1

Moja Vega MXR na startowisku

Fajny puchar

Briefing

Najnowsze Moyesy

21.04.2017================================================

Styrian Open.  Styrian 2017

Startuję w klasie FAI 1 Sport na Vega MXR.

Drugi termin wygląda dobrze, jeśli chodzi o pogodę.

GUTE NEUIGKEITEN: das Wetter sieht aus heutiger Sicht gut aus und der Wettkampf wird stattfinden.

WICHTIG: falls jemand jetzt schon weiß, dass er/sie nicht mitfliegen kann, dann mir bitte per Email Bescheid geben, damit ich die Person abmelden kann.

INFO: wie bereits angekündigt gibt es am Vorabend (Donnerstag) einen Info- und Registrierungstisch bei unserem HQ. Bitte nutzt diese Möglichkeit um Euch gleich anzumelden und Infos über die Gegend zu bekommen.

Martin Golser

Do zawodów Styrian Open (19-21.5.) zarejestrowało się 87 pilotów. Latane będzie w 3 klasach, FAI 1, FAI1 Sport i FAI 5. Startowe wynosi 70 E.

Niestety pogoda znowu gra z nami w zielone i zawody przeniesione na termin zapasowy: 26-28.05.   Styrian 2017 INFO

Da das Wetter bis jetzt nicht mitspielt, hoffen wir auf den Ersatztermin von 26. bis 28. Mai 2017! Bitte jeweils zwei Tage vor Wettkampfbeginn auf dieser Internetseite nachsehen, ob der Wettkampf auch wirklich stattfindet oder nicht!

02.04.2017================================================

Pierwsze zawody już za nami. Aeros Winter Race 2017 w drugim terminie miał fajną pogodę i rozegrano 4 kolejki lotów. Polskę reprezentował tylko Mikołaj. Po 3 dniu musiał zakończyć zawody ze względu na chorobę. Słuszna decyzja, w złej dyspozycji nie osiąga się dobrych wyników. Wygrał Thomas Weissenberger (A). (Fot. T. Weissenberger)

 Termika dopisała i dwa razy zadania wyznaczono na ponad 120 km. Tabela wyników wszystkich konkurencji: TU wyniki

17.03.2017===============================================

Fajna oferta na napęd do lotni!

Schwarze NST-Minimum ze skrzydłem Astir (Fa. Bautek). Nalot ok. 80 h.
NST Minimum, rok prod. 12.2009. Solomotor z elektronicznym zapłonem i elektrostarterem. Skrzydło Astir Fa. Bautek rok prod. 12.2009.
Charly system ratowniczy z CFK-Container. rok prod. 04.2009.
Uprząż Charly z 07.2011. specjalnie szyta do tego Minimum.
Wszystko jak nowe. Lotnia stała zawsze rozłożona w hangarze.

Cena: 3.800 Euro   Austria

Kontakt ze mną, pomogę w zakupie.

15.02.2017===============================================

Wreszcie mamy w Austrii rozporządzenie i porządek z uznaniem licencji lotniowych i glajtowych. Do tej pory tak na prawdę, to każdy gość lotniowy latał „nie prawnie” w Austrii i każda kontrola dokumentów przez organy mogła się skończyć poważnym mandatem. Ale wreszcie jest, długo oczekiwany przepis, który uznaje automatycznie m/in. także polskie licencje.

TU:   Rozporządzenie  / wchodzi w życie z dniem 01.03.2017

05.02.2017===============================================

Rejestracja do Austria Open 2017  już została uruchomiona.

Altaussee, 15-18.06.2017 więcej: Loser Open 2017

Rejestracja on-line: Austria Open 2017

22.01.2017===============================================    

Tom Weissenberger znowu pokazał klasę i przeleciał na lotni z wyspy Lanzarotte na Fuerteventura. Niesamowite widoki, super lot: LOT

10.01.2017===============================================           Piotr zrobił nam wszystkim piękną niespodziankę i prezent zarazem. Wydał piękny kalendarz z lotniami na 2017 rok! Znalazłem w nim dwie moje Vegi. Na okładce VEGA 16 po lewej u góry.

W sierpniu VEGA MXR nad Alpami.