Bieżące sprawy

Jest to propozycja, która zakłada dwa główne nurty działania:

1. Szkolenie na Zgrupowaniach poprzez wspólne latanie i motywowanie się do rozwoju umiejętności na każdym poziomie umiejętności
2. Rozpoczęcie aktywnego, sportowego latania w zawodach FAI

Dokładne terminy Zgrupowań zostaną ustalone na początku 2017 roku, gdy wyklaruje się kalendarz zawodów FAI. Aeroklub opracowuje kalendarz imprez na 2017 rok i mają się w nim pojawić Mistrzostwa Polski w Lotniarstwie. Czekamy na potwierdzenie terminów od Czechów i Słowaków. Oni są zainteresowani, aby zrobić mistrzostwa wspólnie z nami. Ważne jednak, aby te zawody odbyły się pod auspicjami FAI.

Wstępny plan działania na 2017 rok został przedstawiony na niedawnym (listopad 2016) posiedzeniu Komisji Lotniowej i Paralotniowej działającej przy Aeroklubie Polskim i odebrany pozytywnie. Mamy też sygnały z PSP, Aeroklubu Pińczowskiego oraz od Andrzeja Binkowskiego o poparciu dla tego projektu.

Plan pracy Kadry Lotniowej na lata 2017-2019

Organizacja: Aeroklub Polski, Polska Narodowa Kadra Lotniowa

– Komisja Lotniowa i Paralotniowa Aeroklubu Polskiego

– Kierownik Kadry: Paweł Wierzbowski

Czas: wiosna 2017-jesień 2019   Cel: Udział Polskiej Narodowej Kadry Lotniowej w Lotniowych Mistrzostwach Świata we Włoszech w 2019

Cel dodatkowy: Zajęcie co najmniej 7 miejsca w klasyfikacji drużynowej Mistrzostw Świata w 2019. Środki: Własne, pozyskane z Ministerstwa Sportu, Aeroklubu Polskiego i sponsorów . Zarys planu: Odtworzenie kadry zawodniczej i przygotowanie zawodników do zawodów rangi Mistrzostw Świata poprzez organizację zgrupowań szkoleniowych i udział w zawodach międzynarodowych FAI

Plan działania w 2017 roku:

– Przedstawienie Planu pracy Kadry Lotniowej Komisji Lotniowej i Paralotniowej Aeroklubu Polskiego. Luty 2017.

– Organizacja Zgrupowania Szkoleniowo-Przelotowego z powszechnym dostępem dla uczestników. Szkolenie w lataniu zawodniczym w górach po zadanych trasach w formule mityngu wg zasad FAI. Udział w Zgrupowaniu oraz wyniki premiowane punktami Kadry. Cerna Hora, 28.04-03.05.2017

– Udział w zawodach międzynarodowych klasy FAI. Udział w zawodach i wyniki premiowane punktami Kadry. Maj-czerwiec 2017.

– Zorganizowanie Mistrzostw Polski przy międzynarodowych zawodach lotniowych. Po ogłoszeniu kalendarza zawodów nawiązanie kontaktu z organizatorem zawodów. Komisja oficjalnym inicjatorem Mistrzostw Polski. Udział w zawodach i wyniki premiowane punktami Kadry. Czerwiec-lipiec 2017.

– Organizacja Zgrupowania Szkoleniowo-Przelotowego z powszechnym dostępem dla uczestników. Szkolenie w lataniu zawodniczym na nizinach po zadanych trasach w formule mityngu wg zasad FAI. Udział w Zgrupowaniu oraz wyniki premiowane punktami Kadry. Pińczów, lipiec 2017

– Termin zapasowy Mistrzostw Polski. Sierpień-Wrzesień 2017

– Wyłonienie 5 członków Kadry kategorii FAI-1 oraz 3 kategorii FAI-5 na podstawie uzyskanych punktów Kadry

– W przypadku nie wyrażenia chęci udziału w Kadrze powołanie kolejnych osób według punktacji Kadry

– Zgłoszenie składu Kadry przez Komisję

– Podsumowanie pracy Kadry w 2017 roku i przedstawienie planu pracy na 2018 rok.

Punktacja Kadry:

– Miejsce premiowane w Mistrzostwach Polski – 100 pkt

– Miejsce 1-10 w zawodach międzynarodowych FAI – 200 pkt

– Miejsce premiowane w mityngach i zawodach krajowych – 50 pkt

– Udział w zawodach FAI klasy 1 – 50 pkt

– Udział w zawodach FAI klasy 2 – 25 pkt

– Udział w Mistrzostwach Polski – 25 pkt

– Udział w Zgrupowaniach, mityngach i zawodach krajowych – 15 pkt

– Premia przyznawana za miejsce liczone według wzoru =liczba zawodników*0.3 zaokrąglane w górę

– Punktacja za przeloty: Loty powyżej 50 km.   Platforma:  Xcontest

Punkty otrzymane za przelot x współczynnik 0,2.

Przykład obliczeń: PO (przelot otwarty)   Np.: 78 km  =  78 pkt x 0,2 = 15,6 = 16 pkt.

TRP (trójkąt płaski)  Np.: 78 km  =  93,8 pkt x 0,2 = 18,72 = 19 pkt.

TRF (trójkąt FAI)  Np.: 78 km =  109,2 pkt x 0,2 = 21,84 = 22 pkt.

Zarys planu na rok 2018: Kontynuacja pracy poprzez organizację zgrupowań (co najmniej 2 rocznie), organizacja Mistrzostw Polski, udział Kadry w zawodach FAI klasy 1 i 2. Skład Kadry wyłaniany według powyższych zasad (ewentualnie zmodyfikowanym według potrzeb) oraz przy założeniu, że 30% punktów przechodzi z roku ubiegłego na kolejny.

Zarys planu na rok 2019: Kontynuacja pracy według powyższego wzoru. Skład Kadry wyłaniany według rankingu FAI

Ostateczny skład Kadry ustalany jest przez Kierownika Kadry w porozumieniu z Komisją.